Boland_logga

Kontakt

Receptionen
Björkgatan 26 C
753 23 Uppsala
Uppsala kommun
Bolandgymnasiet
753 75 Uppsala

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall ske varje dag som man inte kan närvara i skolan på tel 018-727 70 70.

Sjukanmälan kan också ske via Dexter.